Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

Aktualno?ci

PRZEKA? 1 % PODATKU

W grupie si?a! Razem ra?niej!

Nasi podopieczni maj? WIELKICH DUCHEM RODZICW I OPIEKUNW.
Wepchni?ci w rzeczywisto?? choroby zmuszeni s? wyj?? ze swojej strefy komfortu i zmierzy? si? z czym? nieznanym. Przechodz? specjalne szkolenie, aby mc zapewnia? swoim dzieciom odpowiedni? opiek?.
Co robi?? W swoich domach zak?adaj? sondy, przygotowuj? mieszaniny ?ywieniowe, dostrzykuja, aspiruj?, zmieniaj? opatrunki, dreny, woreczki stomijne, ustawiaj? pompy, mierz? glikemi?...
Po co? Aby ich dzieciaki mog?y cieszy? si? ?yciem poza murami szpitala.

Przekaz 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Dzieci ?ywione Inaczej i sfinasuj jej dzia?ania takie jak np. zakup sprz?tu medycznego.


KRS:0000 260 910

alt

WSPOMINAMY...

Za oknami zima w pe?ni, a my wspominamy wakacje.
Jak co roku, dwie super rodzinki wybra?y si? razem na wsplny odpoczynek.
Nasz fundacja dofinansowa?a wyjazdy wakacyjne podopiecznych.
W tym roku chcieliby?my powtrzy? ten projekt.
Liczymy na wasze wsparcie.

1 % PODATKU

Kochani,
Zbli?a si? czas rozlicze? z Urz?dem Skarbowym.
Bardzo prosimy o przekazanie 1 % swojego podatku na rzecz podopiecznych naszej fundacji.
Dzi?kujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie oraz za to obecne, na ktre ogromnie liczymy.
Jeste?cie nieocenieni!
alt

WESO?YCH ?WI?T!!!

alt

PODZI?KOWANIA

alt

Więcej artykułów…