Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

MI?DZYNARODOWY DZIE? PIEL?GNIARKI

Z okazji Miedzynarodowego Dnia Piel?gniarki ?yczymy Wam wszelkiej pomy?lno?ci, wytrwa?o?ci i pogody ducha. Dziekujemy za zaangazowanie w nie?atwej, wymagajacej po?wi?cenia pracy oraz Wasz trud w przywracanie zdrowia i rado?ci ?ycia pacjentw.

alt