Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

DZIE? MAMY

26 maja obchodzony jest Dzie? Matki.
Z tej okazji Zarz?d i Pracownicy Fundacji Dzieci ?ywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka sk?adaj? ?yczenia wszystkim mamom, dzi?kuj?c za ogromny trud w?o?ony w opiek? i wychowanie, ?ycz?c tym samym ogromnej si?y, mi?o?ci i pogody ducha.
alt