Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

DZIE? DZIECKA

Z okazji Miedzynarodowego Dnia Dziecka ?yczymy Wam Drogie Dzieci du?o rado?ci, zabawy, zdrowia i szcz??cia.

"?yj tak, aby ka?dy kolejny dzie? by? niesamowity i wyj?tkowy. Wype?niaj ka?d? chwil? tak, aby potem wspomina? j? z rado?ci?. Czerp energi? ze s?o?ca, kapi?cego deszczu i u?miechu innych. Szukaj w sobie si?y, entuzjazmu i pasji. ?yj najpi?kniej jak umiesz!"

alt