Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

Zjazdy

ZJAZD PODOPIECZNYCH FUNDACJI 2018

Min?? pierwszy dzie? dorocznego podopiecznych naszej Fundacji Dzieci ?ywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka. W tym roku udzia? w Zje?dzie bior? rodziny dzieci ?ywionych dojelitowo. Opiekunki i piel?gniarki wsp?pracuj?ce z nasz? Fundacj? zajmowa?y si? dzie?mi, daj?c rodzicom mo?liwo?? udzia?u w warsztatach z psychologiem, wyjazdu do teatru. Szczeglnie dla rodzicw powa?niej przewlekle chorych dzieci by?a to mo?liwo?? oderwania si? od codziennej rutyny. Dzie? zako?czy?a uroczysta kolacja oraz ta?ce. Dzisiaj dalszy ci?g integracji.alt:)

ZJAZD PODOPIECZNYCH 2018

13 Zjazd Rodzin Podopiecznych Fundacji Dzieci ?ywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka rozpocz?? si? dzisiaj rano. Pogoda dopisa?a i ju? wszyscy w dobrych humorach uczestnicz? w swoich zaj?ciach.

PROGRAM ZJAZDU 2018

PROGRAM ZJAZDU INTEGRACYJNO SZKOLENIOWEGO 2018

PROGRAM ZJAZDU

Zosta? sponsorem lub darczy?c?

Poszukujemy sponsorw i darczy?cw, ktrzy zechcieliby wesprze? nas przy organizacji Zjazdu Podopiecznych Fundacji, ktry odb?dzie si? w dni. 6-7.10.2018 roku w Warszawie.
Chcemy w tych dniach zapewni? naszym dzieciaczkom moc atrakcji, ?eby cho? na chwil? mog?y zapomnie? o troskach ?ycia codziennego
Liczymy na wsparcie pieni??ne b?d? rzeczowe.
Serdecznie zapraszamy do wsp?pracy.

alt

ZAPROSZENIE NA ZJAZD PODOPIECZNYCH FUNDACJI 2018

Kochani,

Mamy dla Was dobr? informacj? ;-)

Serdecznie zapraszamy na tegoroczny Zjazd podopiecznych fundacji.

W tym roku spotkanie przeznaczone jest dla dzieci ?ywionych enteralnie oraz ich rodzin.

Data - 6-7.10.2018 r.

Miejsce - Hotel Boss w Warszawie

Poni?ej tre?? zaproszenia oraz ankieta zg?oszeniowa.

ZAPROSZENIE

ANKIETA ZG?OSZENIOWA

 

alt

Więcej artykułów…