Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

Aktualno?ci

Nasza fundacja wspiera rodziny zast?pcze oraz adopcyjne. W ubieg?ym roku dofinansowali?my wyjazdy wakacyjne czterech rodzin.

Cieszymy si?, ?e mogli?my pomc :-)

W tym roku chcieliby?my powtrzy? ten projekt. Liczymy na Wasze wsparcie :-)

 

 

PODZI?KOWANIE DLA LA MILLOU

Bardzo dzi?kujemy firmie La Millou za przekazanie ozdobnych pokrowcw na worki do ?ywienia pozajelitowego. Pokrowce wnosz? wiele pi?knych barw w ?ycie naszych podopiecznych.

http://www.lamillou.com

 

 

MIKO?AJ

Nasz Miko?ajkowy wys?annik odwiedzi? pacjentw Kliniki Pediatrii, ?ywienia i Chorb Metabolicznych Centrum Zdrowia Dziecka. Miko?aj wr?czy? prezenty, a na twarzach naszych dzieciaczkw zago?ci? szeroki u?miech.

Cieszymy si?, ?e mogli?my sprawi? Wam przyjemno??  :-)

 

 

WESO?YCH ?WI?T!

RZE?BY Z OKAZJI 10-LECIA FUNDACJI

Przepi?kne rze?by wykonane przez Pani? Renat? Ryback? z Polskiej Grupy Carvingowej. Dzi?kujemy ;-)

 

 

Więcej artykułów…