Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

Aktualno?ci

PRZYPOMNIENIE

Przypominamy, ?e na rozliczenie si? z Urz?dem Skarbowym zosta?o ju? tylko kilka dni.

Zach?camy do skorzystania z programu, ktry pomo?e ?atwo i szybko rozliczy? PIT oraz do przekazywania 1 % podatku na rzecz naszej fundacji.

KRS 0000 260 910

 

 

 

PODZI?KOWANIE DLA PGNIG

Firma PGNiG Serwis Sp. z o.o. po raz kolejny przekaza?a fundacji sprz?t komputerowy.

Komputery pos?u?? naszym najbardziej potrzebuj?cym podopiecznym.

Dzi?kujemy za ogromne serce oraz wra?liwo?? na potrzeby dzieci.

 

 

 

1 % PODATKU

Szanowni Pa?stwo

Dacie rado?? ma?ym pacjentom przewlekle ?ywionym pozajelitowo i dojelitowo wp?acaj?c 1% swojego podatku na rzecz naszej fundacji.

KRS 0000 260 910

 

Niebawem na naszej stronie internetowej b?dzie dost?pny program do rozliczenia PIT za 2015 rok.

Bardzo prosimy o cierpliwo??.

 

alt

DZI?KUJEMY ;-)

Sk?adamy podzi?kowania na r?ce Pa?stwa Agnieszki i Sebastiana W?odarczyk, ktrzy sprezentowali zabawki i ksi??ki dla naszych podopiecznych.

Dzi?kujemy rwnie? Pani Magdalenie Janeczek oraz Pani Sylwii Cichosz za przekazanie ubranek dzieci?cych.

Dzi?kujemy za dobre serce oraz wsparcie podopiecznych naszej Fundacji.

 

alt

 

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej sk?ada ogromne wyrazy uznania na r?ce Pana Adama Brody, ktry od kilku lat wspiera nasz? fundacj?.

Pan Adam przeprowadza zbirki nakr?tek, a ?rodki pozyskane z ich sprzeda?y zasilaj? konto fundacji.

 

alt

PODZI?KOWANIA DLA FIRMY PGNIG SERWIS SP. Z O.O

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej przy CZD sk?ada ogromne podzi?kowania dla firmy PGNiG Serwis Sp. z o.o. za przekazanie sprz?tu komputerowego.

Komputery pos?u?? naszym najbardziej potrzebuj?cym podopiecznym.

Dzi?kujemy za ogromne serce oraz wra?liwo?? na potrzeby dzieci.

Więcej artykułów…