Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

Aktualno?ci

XXIII ?wiatowy Dzie? Chorego

11 lutego r. z okazji ?wiatowego Dnia Chorego nasi podopieczni i pacjenci z Kliniki Pediatrii, ?ywienia i Chorb Metabolicznych otrzymali paczki od Caritasu Diecezji WarszawskoPraskiej i maskotki "Piesek Doktor", b?d?ce maskotkami projektu Naukowe Centrum Danych Pediatrycznych. Wi?cej zdj?? z obchodw tego dnia mo?na zobaczy? na naszym Fanpage TUTAJ

.

Rozliczenie PIT za rok 2014

Rozlicz PIT Online Pobierz Bezp?atny Progrma

W poprzednich latach oferowali?my Pa?stwu bezp?atny program do rozliczenia podatku dochodowego. Dzi?ki u?yciu tego programu mogli?cie Pa?stwo w prosty sposb wype?ni? swj PIT, w ten sposb rozliczy? si? z Fiskusem.

Program taki trzeba by?o najpierw pobra? na swj komputer, potem go zainstalowa?. Cho? pewnie wi?kszo?ci z Was nie sprawia to wielkich problemw, dla Tych, ktrzy chcieliby unikn?? pobierania i instalowania programu, postanowili?my w tym roku znacznie upro?ci? mo?liwo?? rozliczenia si? z podatku daj?c mo?liwo?? rozliczenia a nawet wys?ania do Urz?du Skarbowego bezpo?rednio z przegl?darki. Wystarczy w tym celu klikn?? na lewy przycisk z napisem "Rozlicz On-Line" lub poni?szy obrazek stworzony przez jedn? z naszych podopiecznych.

Dla osb, ktre jednak chc? skorzysta? z darmowego programu do PIT by rozliczy? nie tylko siebie ale i ca?? swoj? rodzin?, dodali?my przycisk po prawej, po klikni?ciu ktrego mo?na b?dzie pobra? i zainstalowa? na swoim komputerze bezp?atny program do PIT.

Prosz? pami?ta?, je?li chcecie Pa?stwo skorzysta? elektronicznego rozliczenia, do wys?ania zeznania potrzebna b?dzie informacja o dochodach uzyskanych w poprzednim roku, czyli suma przychodw uzyskanych za rok 2013.

 

Korzystaj?c z prezentowanych przez nas sposobw rozlicze? swojego podatku za rok 2013, przekazuj? Pa?stwo 1% tego? podatku dla Fundacji Dzieci ?ywione Inaczej.

Szczerze doceniamy I dzi?kujemy za Pa?stwa wsparcie

.

Emilia Komarnicka


22 grudnia naszych podopiecznych i pacjentw w Klinice Pediatrii, ?ywienia i Chorb Metabolicznych odwiedzi?a aktorka Emilia Komarnicka. Wi?cej zdj?? z odwiedzin mo?na zobaczy? na naszym Fanpage TUTAJ

Miko?aj

MikoPrzed samymi ?wi?tami na zaproszenie Fundacji Dzieci ?ywione Inaczej, Miko?aj dotar? do Kliniki Pediatrii, ?ywienia i Chorb Metabolicznych. Miko?ajowi towarzyszyli Kol?dnicy z Zespo?u Szk? nr 61 w Warszawie oraz przedstawicielki firmy La Millou, ktra podarowa?a dzieciom ozdobne pokrowce na worki do ?ywienia pozajelitowego i maskotki.

Wi?cej zdj?? z odwiedzin na naszym FB - wystarczy klikn?? TUTAJ

.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia programu "Reporter Polski", w ktrym o dzieciach pozostawionych bez opieki w szpitalu opowiadaj? m.in. Prezes naszej Fundacji Maria Podemska i jedna z naszych opiekunek Paulina Zyskowska

http://www.tvp.pl/vod/audycje/publicystyka/reporter-polski/wideo/18122014/17841147

.
Więcej artykułów…