Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

NASI PODOPIECZNI

Fundacja otacza opiek? przewlekle chorych pacjentw Kliniki Pediatrii i ?ywienia Centrum Zdrowia Dziecka. W chwili obecnej mamy pod opiek? 130 rodzin pacjentw ?ywionych pozajelitowo oraz 125 rodzin dzieci ?ywionych dojelitowo. Wspieramy rwnie? dzieci lecz?ce si? w innych szpitalach, ale zmagaj?ce si? z chorobami skutkuj?cymi ?ywieniem pozajelitowym i enteralnym. S? to dzieci z ca?ej Polski.

 

.