Są to przewlekle chore dzieci, które początkowo są leczone w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, a następnie kontynuują leczenie w domu.

Leczenie szpitalne trwa zwykle wiele miesięcy, dlatego dzieci te zmagają się nie tylko z samą chorobą, ale również z samoatnością i rozłąką z rodzicami. Celem terapii jest doprowadzenie do stanu, w którym dziecko będzie mogło bezpiecznie przebywać i leczyć się w domu.

Leczenie w domu trwa zwykle latami, a czasem nawet całe życie. Dzieci żywione w ten sposób mogą normalnie funkcjonować w swoim środowisku, jednak często, żeby to było możliwe, potrzebują naszego wsparcia.

Dzieciom porzuconym

Szczególną opieką otaczamy dzieci, które ze względu na swoją chorobę zostały porzucone przez rodziców.

Wspomagamy leczenie choroby poprzez zakup leków i sprzętu, które nie są refundowane prze NFZ, a mogą pomóc szybciej wyleczyć chorobę bądź ograniczyć, tak aby umożliwić powrót do normalnego życia.

 • Staramy się stworzyć dzieciom w szpitalu warunki, w których mogą się bawić i prawidłowo rozwijać poprzez:

  • dofinansowanie pobytów najbiedniejszych rodziców, aby umożliwić im towarzyszeniu dziecku w czasie pobytu w szpitalu.

  • wynajem opiekunek, które opiekują się tymi dziećmi, które nie mają rodziców, bądź ich rodzice nie mogą im towarzyszyć w szpitalu, szczególnie tym najmłodszym.

  • zorganizowanie pokoju zabaw, który dałby dzieciom szansę spędzić trochę czasu poza swoją salą szpitalną w towarzystwie innych dzieci.

  • budowę placu zabaw, gdzie dzieci mogłyby spędzić mile czas na świeżym powietrzu.

Chcemy, aby pobyt w szpitalu nie był dla dzieci traumatycznym przeżyciem, aby nie czuły się samotne i opuszczone.

 • Wspieramy rodziców dzieci kontynuujących leczenie w domu, poprzez:

 • dofinansowanie pobytów szkoleniowych rodziców w CZD, dzięki którym rodzice będą mogli sami opiekować się dzieckiem w domu

 • spotkania oraz grupy wsparcia, dzięki którym rodzice będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i nawzajem będą się wspomagać.

 • Poszukujemy rodziców adopcyjnych lub zastępczych dla przewlekle chorych dzieci porzuconych przez rodziców biologicznych oraz staramy się stworzyć im jak najlepsze możliwości prawidłowego rozwoju w okresie, kiedy tych rodziców jeszcze nie mają.

 • Organizujemy Zjazdy integracyjno-szkoleniowe dla rodzin dzieci przewlekle żywionych pozajelitowo i dojelitowo.